Jaminan Kualiti

Kami dari Yat Guan sangat komited terhadap:

  • Perlaksanaan sistem pengurusan kualiti
  • Memastikan Penambahbaikan Berterusan di semua aspek perkilangan
  • Membangunkan persekitaran kerja yang Selamat dan Ceria

Dengan memenuhi semua aspek diatas, kami dapat memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan secara konsisten.